Garantija

Visām interneta veikalā pirktajām precēm ir ražotāja garantija.


Ražotāja noteiktais garantijas termiņš dažādām precēm ir atšķirīgs, tas var būt līdz pieciem gadiem. Informāciju par ražotāja garantijas termiņu izvēlētajai precei meklē preces aprakstā vai jautā klientu konsultantam.
Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem (aksesuāriem), barošanas elementiem (baterijas, akumulatori), piederumiem kuriem ir ierobežots resurss (drošinātāji, austiņas, mikrofoni).


Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā, ja:

 • bojājumiem, kas radušies pircēja, lietotāja vainas dēļ:
 • precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi;
 • prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts lietošanas instrukcijā;
 • prece, kas ir bojāta lietotāja dēļ (piemēram- saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, saplaisājis ekrāns, ieliets ūdens tam neparedzētajās vietās, nepareiziem līdzekļiem kopta prece, ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti, ir pieļauta kukaiņu iekļūšana izstrādājumu iekšienē vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju);
 • ja bojājums būs radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ (kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni, skrāpējumi);
 • ja izstrādājumā redzamas nekvalificēta remonta pēdas;
 • dabiska elementu nolietojuma gadījumos;
 • ja esi izmantojis nestandarta barošanas blokus, piederumus un rezerves daļas, kā arī izejmateriālus (kārtridži, toneri u.c.), ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas būs izraisījis šīs prece bojājumus;
 • papildus aprīkojumam garantija netiek piemērota (baterijas, austiņas, savienojoši kabeļi, lādēšanas ierīces, pults);
 • izmantosi preci ražošanas vai profesionāliem mērķiem (ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem);
 • garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas transportēšanas rezultātā.

 

 

Atbilstošas kvalitātes preces atgriešana vai nomaiņa

Ja iegādātā prece neatbilst pēc formas, gabarītiem, izmēra, fasona vai cita iemesla dēļ nav iespējams to izmantot paredzētajiem mērķiem, pircējam ir tiesības veikt atbilstošas kvalitātes preces apmaiņu pret analoģisku preci. Preces apmaiņu iespējams veikt 14 dienu laikā no iegādes brīža. Preces apmaiņu iespējams veikt, ja precei ir atbilstoša kvalitāte, ja prece nav izmantota un ja precei ir saglabāts tās pirmatnējais izskats, tajā skaitā plombas un citas zīmotnes, kā arī iegādes čeks.

 

Gadījumā, ja apmaiņas brīdī pārdošanā nav pieejama analoģiska prece, Pircējam ir tiesības:

 • iegādāties jebkuru citu preci no pieejamā preču asortimenta par attiecīgu cenu;
 • uzteikt līgumu, saņemot atpakaļ naudu atgriežamās preces cenas apmērā;
 • apmainīt preci pret analoģisku, līdz ko atbilstošā prece būs pieejama pārdošanā.

 

Pirkuma līguma uzteikšanas gadījumā norēķins ar pircēju tiek realizēts, ņemot vērā preces vērtību tās pirkšanas dienā. Par preci samaksātā nauda pircējam tiek atgriezta līguma uzteikuma dienā. Gadījumos, kad šajā dienā nav iespējas atgriezt naudu, nauda tiek atgriezta citā termiņā, par kuru puses vienojušās.

newsletter
Maksājumibank
Piegādeomnivapastastacija